Kadra

Zbigniew Kwiecień

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Aldona Stobiecka

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Cygan

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Godlewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Raczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ewa Krzaczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Gabriela Wasilewko

Funkcja: Nauczyciel

Kinga Roczek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marlena Mikołajewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Stanisław Pietrasiak

Funkcja: Wychowawca, Bibliotekarz, Nauczyciel

Katarzyna Sitarz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Monika Gieszcz - Grabarczyk

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Anna Popławska

Funkcja: Nauczyciel

Agata Kotas

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Sarlej

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Kuśmierska

Funkcja: Pedagog

Małgorzata Szaler

Funkcja: Nauczyciel

Grzegorz Wąsala

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Zielonka

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Gaworczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Dratwa

Funkcja: Pracownik obsługi

Danuta Szustecka

Funkcja: Pracownik obsługi

Andrzej Niedbalec

Funkcja: Pracownik obsługi