Kalendarz roku szkolnego.

Kalendarz roku  szkolnego 2018/19


Rozpoczęcie roku szkolnego - września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019r.:  Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna - 18 - 23 kwietnia 2019r.


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Uszczynie  informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od nauki w roku szkolnym 2017/2018 są:

12 października 2018r.

2 listopada 2018r.

15, 16, 17 kwietnia 2019r. - nie dotyczy klasy VIII (egzamin ósmoklasisty)

29,30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.                                                                                                                  

(§ 6a ww. rozporządzenia) dniami wolnymi, poza niedzielami są również:

1 stycznia 2019r. - Nowy Rok,

1 maja 2019r. - Święto Pracy,

3 maja 2019r. - rocznica Konstytucji 3 Maja,

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca 2019r.

Ferie letnie - 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.